Правове регулювання фінансового забезпечення надання медичних послуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-04-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Остапович В. М. Правове регулювання фінансового забезпечення надання медичних послуг / Остапович В. М. // Правничі студії імені Василя Івановича Синайського: підприємницьке право у контексті цифрової трансформації : зб. матеріалів круглого столу, 7 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: С. І. Шимон (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 14–17.