Формування систем логістики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Основним завданням логістики є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та іншими видами потоків. Для оптимізації руху матеріальних потоків та покращення управління ними необхідно використовувати системний підхід. Формування логістичних систем — це механізм раціоналізації логічних процесів.
The basic task of logistics is management of resource, information, cash & other types of flows. The systematic approach is vitally important for resource flows together with improvement of their management upgrading. The logistics system creation is a mechanism of logistics processes rationalization.
Description
Keywords
система, ланцюжок, інтеграція, оптимізація, логістичний цикл, system, chain, integration, upgrading, logistics cycle
Citation
Кальченко А. Г. Формування систем логістики / А. Г. Кальченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 191–202.