Інноваційний розвиток підприємств в Україні та джерела їх фінансового забезпечення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито теоретичні засади інноваційного розвитку підприємств в Україні, а також проаналізовано практику і проблематику їх впровадження в реальну економіку. Розглянуто форми та джерела фінансового забезпечення, що застосовуються для інноваційного прогресу в господарській діяльності.
The theoretical foundations of innovative development companies in Ukraine, and also analyzed the practices and problems of their implementation in the real economy. Considered forms and sources of financial support used for innovative progress in business.
Раскрыты теоретические основы инновационного развития предприятий в Украине, а также проанализированы практика и проблематика их внедрения в реальную экономику. Рассмотрены формы и источники финансового обеспечения, применяемых для инновационного прогресса в хозяйственной деятельности.
Description
Keywords
інновації, інноваційна діяльність, фінансове забезпечення, інвестиції, мобілізація коштів, державна підтримка, innovations, innovative activity, financial providing, investments, mobilization of money, state support, инновации, инновационная деятельность, финансовое обеспечение, инвестиции, мобилизация средств, государственная поддержка
Citation
Дякова Т. М. Інноваційний розвиток підприємств в Україні та джерела їх фінансового забезпечення / Т. М. Дякова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 40–47.