Роль ЗВО у формування егалітарного гендерного світогляду при підготовці майбутніх юристів

No Thumbnail Available
Date
2023-02-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Description
Keywords
Citation
Кожура Л. О. Роль ЗВО у формування егалітарного гендерного світогляду при підготовці майбутніх юристів [Електронний ресурс] / Кожура Л. О. // Принципи гендерної рівності та недискримінація як євроінтеграційні орієнтири у сфері вищої освіти : зб матеріалів Міжнар. конф., присвяч. Міжнар. дню жінок і дівчат у науці (Київ, 14 лют. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана [та ін.] ; [редкол.: Кожура Л. О., Ілікчієва К. І., Богданець А. В.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 65–67. – Назва з титул. екрану.