Маркетинговий та фінансовий підходи до оцінки марочного капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-08-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено взаємозв’язок вартості торгової марки і марочного капіталу, проаналізовані переваги і недоліки методів їх оцінки, а також запропонований власний метод оцінки вартості торгової марки.
An interconnection cost of the brand and brand equity, analyzed the advantages and disadvantages of their evaluation, and proposed its own method of valuation of the brand.
Определена взаимосвязь стоимости торговой марки и марочного капитала, проанализированы преимущества и недостатки методов их оценки, а также предложен собственный метод оценки стоимости торговой марки.
Description
Keywords
бренд, торгова марка, вартість торгової марки, марочний капітал, brand, brand value, brand capital, торговая марка, стоимость торговой марки, марочный капитал
Citation
Солнцев С. О. Маркетинговий та фінансовий підходи до оцінки марочного капіталу / С. О. Солнцев, К. В. Бажеріна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 342–355.