Комунікації в системі міжнародного менеджменту: крос-культурний аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті йдеться про специфіку комунікації в системі міжнародного менеджменту, зокрема про крос-культурний аналіз. Акцентовано увагу на культурній взаємодії в системі міжнародного менеджменту.
The article refers to the specific communication in the international management, particularly on cross-cultural analysis. Attention is focused on cultural cooperation in the international management.
В статье говорится о специфике коммуникации в системе международного менеджмента, в частности о кросс-культурном анализе. Акцентируется внимание на культурном взаимодействии в системе международного менеджмента.
Description
Keywords
крос-культурний аналіз, менеджмент, комунікація, cross-cultural analysis, international management, communication, кросс-культурный анализ, менеджмент, коммуникация
Citation
Лещенко Л. П. Комунікації в системі міжнародного менеджменту: крос-культурний аналіз / Л. П. Лещенко // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 471–478.