Системи підтримки прийняття рішень та експертні системи: історія, зміст, перспективи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У даній статті наголошується на проблемах, які виникають під час використання технологій управління. Здійснено огляд історичного розвитку двох типів інформаційних систем — систем підтримки прийняття рішень та експертних систем. Наведено основні сфери їх застосування та перелік завдань, які вони вирішують. Розглянуто світову практику використання вказаних інформаційних систем та перспективи в сільському господарстві України.
This article provides an overview of problems which can occur while using management technology. A review of historical development of two types of information systems is provided, namely decision support systems and expert systems. The article also analyses the main spheres of their implementation of and the tasks which they can solve. It considers examples of world practice of using these information systems and perspectives of using them in Ukraine.
Description
Keywords
системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, сільське господарство, decision support systems, expert systems, agriculture
Citation
Білоус Є. Є. Системи підтримки прийняття рішень та експертні системи: історія, зміст, перспективи / Є. Є. Білоус // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 369–375.