Проблеми оцінювання якості робочої сили – основного стратегічного ресурсу інноваційної моделі розвитку економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглядаються проблеми оцінювання співвідношення попиту та пропозиції кваліфікованої праці. Обґрунтовано основні питання методологічного та практичного характеру статистичного оцінювання рівня забезпеченості економіки України робочою силою, ефективність використання її освітнього та професійно-кваліфікаційного рівня.
Description
Keywords
робоча сила, статистичне оцінювання, кваліфікована праця, ринок праці
Citation
Яценко А. В. Проблеми оцінювання якості робочої сили – основного стратегічного ресурсу інноваційної моделі розвитку економіки / А. В. Яценко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 300–309.