Some Problems of Using Authentic Materials to Improve Listening Skills

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-04-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The article discusses some issues of improving listening skills. One of the advantages of improving listening skills is a wide access to authentic materials, which are a valuable source and example of the modern language. The advantages and disadvantages of using authentic material and stages of listening training, which embrace the following stages: pre-listening, while-listening and post-listening, are considered. The need for careful selection of authentic material, which should correspond to the level of language proficiency, be relevant to the topics studied and vocabulary is emphasized. Стаття розглядає деякі питання формування навичок сприйняття на слух або аудіювання (listening). Однією з переваг удосконалення навичок аудіювання є широкий доступ до автентичних матеріалів, які є цінним джерелом та зразком сучасної мови. Розглядаються також переваги і недоліки використання автентичного матеріалу та етапи навчання аудіювання, які складаються з наступних: дотекстовий, текстовий та післятекстовий. Підкреслюється необхідність ретельного підбору автентичного матеріалу, якій повинен відповідати рівню володіння мовою, бути релевантним темам, що вивчаються, і словниковому запасу.
Description
Keywords
Citation
Капустіна О. В. Some Problems of Using Authentic Materials to Improve Listening Skills [Електронний ресурс] / Капустіна О. В., Сініцина Н. М. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів VІII Міжнар. наук. конф., м. Київ (21 квіт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: М.М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 157–161. – Назва з титул. екрану.