Цивілізаційна служба як провідник цивілізаційних змін на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Для здійснення цивілізаційних змін на підприємствах запропоновано створити спеціалізовану службу, на яку покладаються завдання дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища, розбудови інститутів активного громадянства і культурного лідерства.
For the implementation of civilizational change on the enterprise to offer a specialized service, designed to study internal and external environment, building institutions of active citizenship and cultural leadership.
Для осуществления цивилизационных изменений на предприятиях предложено создать специализированную службу, предназначенную для исследований внешней и внутренней среды, построения институтов активного гражданства и культурного лидерства.
Description
Keywords
підприємство, технологія цивілізаційних змін, цивілізаційна служба, цивілізаціоніст, enterprise, technology of civilization change, civilization department, civilizationist, предприятие, технология цивилизационных изменений, цивилизационная служба, цивилизационист
Citation
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Цивілізаційна служба як провідник цивілізаційних змін на підприємстві / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; вредкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : у 2 ч. – Ч. 2. — С. 9–16.