Вплив форм організації самостійної роботи студентів на якість засвоєння навчальної дисципліни

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005-02-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Філіпенко В. І. Вплив форм організації самостійної роботи студентів на якість засвоєння навчальної дисципліни / В. І. Філіпенко // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2–4 лют. 2005 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2005. – Т. 1. – С. 422–423.