Проблеми переосмислення предметного поля та методологічних засад загальної теорії держави і права

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-07-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аналізуються проблеми переосмислення предметного поля загальнотеоретичної науки з позиції загальнолюдських цінностей, і передусім, верховенства прав людини і громадянина.
Description
Keywords
еволюційно-синергетична парадигма, принцип плюралізму суспільного життя, новий вимір загальнотеоретичного пізнання, загальнолюдські цінності, верховенство прав людини і громадянина, взаємозв’язок права з духовно-моральними феноменами, зв’язки юридичного права та держави
Citation
Федоренко Г. О. Проблеми переосмислення предметного поля та методологічних засад загальної теорії держави і права / Г. О. Федоренко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2009. – № 9. – С. 68–72.