Інформаційний простір прийняття управлінських рішень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004-10-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто поняття та структуру інформаційного простору у соціально-орієнтованих системах управління. Проаналізовано підхід до розв'язку задачі виміру кількості інформації, що використовує "метрику Холстеда" та можливість її застосування у процесі оцінки інформаційного простору для прийняття управлінських рішень.
Description
Keywords
Інформаційний простір управління, інформаційні відносини і процеси, метрика Холстеда, міра інформації
Citation
Сидоренко В. М. Інформаційний простір прийняття управлінських рішень / В. М. Сидоренко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ, 2004. – Вип. 71. – С. 114–122.