Особливості відображення подій після дати балансу відповідно до національного законодавства та законодавства розвинених країн Європи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Козиренко А. В. Особливості відображення подій після дати балансу відповідно до національного законодавства та законодавства розвинених країн Європи / А. В. Козиренко // Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 9 грудня 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: М. І. Бондарта ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 102-105.