Нечітко-множинна модель оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами промислового підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено розробці моделі оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами промислового підприємства в умовах невизначеності вихідної інформації із застосуванням апарату нечітких множин. Проведено тестові випробування запропонованої моделі. Розроблено структуру системи підтримки прийняття рішень щодо управління фінансовими ресурсами підприємства та ефективності управління.
The article is devoted to development of the model of efficiency estimation of control of industrial enterprise’s financial resources in the conditions of vagueness of initial information with the use of fuzzy sets. The test tests of the offered model are conducted. The structure of the system of support of making decisions for control of enterprise’s financial resources is developed.
Description
Keywords
Фінансові ресурси, управління, ефективність, промислове підприємство, забезпеченість оборотними коштами, нечіткі множини, нечіткий класифікатор
Citation
Зайцева Н. М. Нечітко-множинна модель оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами промислового підприємства / Н. М. Зайцева // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 64–74.