Сучасний зміст зносу та амортизації як об’єктів бухгалтерського обліку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Донецький державний університет управління
Abstract
У статті розглянуто економічну сутність категорій «амортизація» та «знос» як об’єктів бухгалтерського обліку.
The article deals with the economic essence of categories "amortising" and "depreciation" as objects of accounting.
В статье рассмотрена экономическая сущность категорий «амортизация» и «износ» как объектов бухгалтерского учета.
Description
Keywords
амортизація, знос, амортизаційна політика, облік, амортизация, износ
Citation
Лесняк В. О. Сучасний зміст зносу та амортизації як об’єктів бухгалтерського обліку / В. О. Лесняк // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: Економіка / Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : ДонДУУ, 2012. - Т. 13, вип. 216: Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія і практика : зб. наук. пр. присвяч. пам'яті засн. каф. обліку і аудиту Чумаченка Миколи Григоровича. - С. 1-7.