Людський розвиток в Україні: демографічний вимір

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена визначенню основних механізмів взаємовпливу демографічних процесів в Україні та розвитку людського потенціалу у трансформаційний і посттрансформаційний періоди та розробці рекомендацій щодо пріоритетних напрямів вирішення демографічних проблем як чинника розвитку людського потенціалу.
The articles is devoted to defining the basic mechanisms of interference of demographic processes in Ukraine and human development in transformational and post transformational periods and develop recommendations on the priorities of solving demographic problems as a factor in human development.
Статья посвящена определению основных механизмов взаимовлияния демографических процессов в Украине и развития человеческого потенциала в трансформационный и посттрансформационный периоды и выработке рекомендаций относительно приоритетных направлений решения демографических проблем как фактора развития человеческого потенциала.
Description
Keywords
людський розвиток, демографічні процеси, пронаталізм, демографічна криза, смертність, народжуваність, human development, demographic processes, pronatalizm, demographic crisis, mortality, fertility, развитие общества, демографические процессы, пронатализм, демографический кризис, смертность, рождаемость
Citation
Кочума І. Ю. Людський розвиток в Україні: демографічний вимір / І. Ю. Кочума // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 160-165.