Практика використання технології прокторінгу в менеджмент-освіті

No Thumbnail Available
Date
2022-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
В статті розглянуто існуюча практика організації оцінки результатів навчання за допомогою технології прокторінгу. Описано загальне поняття прокторінгу, розглянуто основні принципи побудови систем прокторінгу, їх типи та особливості. Проаналізовано особливості та ризики використання технології прокторінгу для організації контролю результатів навчання студентів в умовах дистанційного освіти. The article describes the existing practice of organizing the assessment of learning outcomes using proctoring technology. The general concept of proctoring is described. The main principles of building proctoring systems, their types and features are considered. The advantages and risks of using proctoring technology for the organization of monitoring the results of students' learning in the conditions of distance education are analysed.
Description
Keywords
прокторінг, технологія прокторінгу, проктор, дистанційна освіта, програмне забезпечення для дистанційного навчання, proctoring, proctoring technology, proctor, e-learning, e-learning software
Citation
Ліщинська В. В. Практика використання технології прокторінгу в менеджмент-освіті [Електронний ресурс] / Ліщинська В. В. // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21 жовт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [орг. ком.: Лук’яненко Д. Г. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 364–366. – Назва з титул. екрану.