The implementing sustainable management agricultural business excellence

No Thumbnail Available
Date
2022-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
The key trends of innovative development of the domestic agricultural sector are studied, indicating the positive and negative aspects of the functioning of enterprises in this industry. В тезах розглянуто, що на сучасному етапі економічного розвитку агропромисловий сектор України є одним із найважливішим сектором вітчизняної економіки.
Description
Keywords
managing innovative development, responsible consumption, sustainable production, decoupling factor, управління інноваційним розвитком, відповідальне споживання, стале виробництво, фактор декаплінгу
Citation
Sahaidak M. The implementing sustainable management agricultural business excellence [Електронний ресурс] / Mykhailo Sahaidak // Економіка підприємства: теорія і практика : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [орг. ком.: І. Рєпіна (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 187–189. – Назва з титул. екрану.