Основні напрями впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто теоретичні та практичні проблеми розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України у нинішніх умовах виходу з кризи. Проаналізовано економічну сутність цього поняття як економічної категорії та її основних чинників, розкрито посилену роль інновацій в економічному розвитку на сучасному етапі.
The article deals with theoretical and practical problems of the development of the innovation-investment model of Ukraine's economy in the current conditions of coming out of the crisis. The economic essence of this concept as economic category and its main factors are analyzed, the role of innovations in economic development at the present stage is revealed.
Description
Keywords
Citation
Самсонова О. І. Основні напрями впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки / О. І. Самсонова, Ю. В. Тихоненко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 278–280.