Формування економічних передумов соціального захисту сільського населення від безробіття

Thumbnail Image
Date
2013-02-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано стан зайнятості сільського населення України, окреслено шляхи формування економічних передумов його соціального захисту від безробіття.
In the article the status of the employment of the rural population is analysed, the ways of the forming of the economic pre-conditions of its social protecting from unemployment are outlined.
В статье проанализировано состояние занятости сельского населения Украины, очерчены пути формирования экономических предпосылок его социальной защиты от безработицы.
Description
Keywords
безробіття, зайнятість населення, соціальний захист, unemployment, employment, social protection, безработица, занятость населения, социальная защита
Citation
Руженський М. М. Формування економічних передумов соціального захисту сільського населення від безробіття / М. М. Руженський // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 91-98.