Економічна сутність транснаціональних корпорацій та особливості нормативно-правового регулювання їх діяльності в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено сучасні підходи до трактування економічної сутності транснаціональних корпорацій, розкрито особливості нормативно-правового регулювання діяльності ТНК в Україні та представлено авторські пропозиції щодо його удосконалення в контексті підвищення національної конкурентоспроможності.
The article highlights modern approaches to the economic essence of transnational corporations, discloses peculiarities of the legal regulation of business activity of TNCs in Ukraine and states the author’s propositions of its improvement in the context of strengthening of the national competitiveness.
Description
Keywords
транснаціональні корпорації, державне регулювання діяльності ТНК, transnational corporations, government regulation of business activity of TNCs
Citation
Комшук І. О. Економічна сутність транснаціональних корпорацій та особливості нормативно-правового регулювання їх діяльності в Україні / І. О. Комшук // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 88–95.