Трудовий потенціал підприємства: упорядкування категорій та оновлення змісту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-10-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто сучасні підходи до визначення поняття «трудовий потенціал» у контексті його виникнення та розвитку поряд з іншими категоріями управління персоналом, обґрунтовано необхідність застосування понять «людський» та «кадровий» потенціал відповідно для загальноекономічних процесів та процесів на рівні підприємства.
Description
Keywords
трудовий потенціал, підприємство, трудові ресурси, людський потенціал, employment potential, employment, workforce, human potential
Citation
Щолокова В. О. Трудовий потенціал підприємства: упорядкування категорій та оновлення змісту / В. О. Щолокова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 204–208.