Канали монетарної трансмісії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
This article primarily discusses the theory of the transmission mechanism of monetary policy. The author analyses the impact of transmission mechanism on the real economy, reviews the theory of monetary channels, and discusses the specifics of transmission mechanism in the countries with transitional economies.
В статье основное внимание уделено теоретическим основам механизма монетарной трансмиссии. Проанализировано воздействие трансмиссионного механизма на реальную экономику, осуществлен теоретический обзор каналов, по которым проходят монетарные импульсы, определены особенности трансмиссионного механизма в странах с трансформационной экономикой.
Description
Keywords
трансмісійний механізм, канали монетарної трансмісії, канал процентних ставок, кредитний канал, канал ціни активів, канал ліквідності, канал валютного курсу
Citation
Аржевітін С. М. Канали монетарної трансмісії / С. М. Аржевітін // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 13. – С. 7-13.