Оцінка ефективності страхування для сільськогосподарських підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті висвітлено розроблену авторами методику страхування посівів сільськогосподарських культур для окремих ризикових зон господарювання з обґрунтуванням її економічної ефективності для сільськогосподарських підприємств.
Description
Keywords
страхові тарифи, страховий випадок, страхова компенсація, франшиза, ефективність страхування
Citation
Судеркін А. М. Оцінка ефективності страхування для сільськогосподарських підприємств / А. М. Судеркін, О. С. Свістунов // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 231–239.