Контролінг в управлінні ризиками банківського кредитування населення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Стрільчук Ю. І. Контролінг в управлінні ризиками банківського кредитування населення [Електронний ресурс] / Стрільчук Ю. І. // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 22 листоп. 2017 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 320–322. – Назва з титул. екрану.