Нові форми фінансової звітності бюджетних установ: звіт про власний капітал

Thumbnail Image
Date
2013-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання основ складання нових форм фінансової звітності в бюджетних установах на прикладі звіту про власний капітал.
The article examines the foundations of the new compilation of financial statements of budget organizations report example of equity
В статье рассматриваются вопросы составления новых форм финансовой отчетности в бюджетных организациях на примере отчета про собственный капитал.
Description
Keywords
бухгалтерський облік, звітність, бюджетна установа, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі, звіт про власний капітал, accounting, reporting, not-for-profit organization, international standards accounting standards public sector, report about their own capital, бухгалтерский учет, отчетность, бюджетная организация, международные стандарты бухгалтерського учета в государственном секторе, отчет про собственный капитал
Citation
Титикало В. С. Нові форми фінансової звітності бюджетних установ: звіт про власний капітал / В. С. Титикало // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 313–319.