Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В цій статті показані особливості інвестування активів фонду недержавного пенсійного забезпечення. Відображені основні групи фінансових інструментів, придатних для використання недержавного пенсійного фонду. Пропонуються нові механізми інвестиційної діяльності НПФ і намічені шляхи підвищення їх ефективності.
The features of investing of assets of non-state pension fund are rotined in the article. The basic groups of financial instruments, suitable for the use non-state pension fund are considered. The new mechanisms of investment activity of NPF and outlined ways of increase of its efficiency are offered.
Description
Keywords
Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України, Place and role of private pension funds in the stock market of Ukraine
Citation
Вівдюк Є. В. Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України / Є. В. Вівдюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 286–296.