Вибір CSR-заходів: орієнтація на споживача

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Автор розглядає структуру заходів із CSR відносно ступеню зрілості споживачів та вплив потреб споживачів на CSR.
The author considers the structure of the CSR activities with respect to the degree of maturity of the consumers and influence of the needs of consumers in CSR.
Description
Keywords
Citation
Черпак А. Є. Вибір CSR-заходів: орієнтація на споживача / А. Є. Черпак // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 338–341.