Сучасні шляхи залучення інвестицій в аграрний сектор України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено особливості інвестування в аграрний сектор України, визначено сучасні способи інвестування, обґрунтовано необхідність активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку країни.
Description
Keywords
інвестиції, прямі іноземні інвестиції, євробонди, публічне розміщення, приватне розміщення, інвестиційний клімат, державна політика
Citation
Уманець Т. В. Сучасні шляхи залучення інвестицій в аграрний сектор України / Т. В. Уманець, О. А. Сидоренко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 14–22.