Технології управління бізнес-процесами як інструмент підвищення ефективності бізнесу

Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто існуючі технології управління бізнес-процесами підприємства. Виконано зіставний аналіз технологій управління бізнес-процесами, відмічено їх переваги, недоліки та принципи побудови. Запропоновано інструмент підвищення ефективності бізнесу в умовах економічної кризи.
The article considers the existing technologies of business processes management of the enterprise. The comparative analysis of technologies of business processes management is executed noting their advantages, disadvantages and principles of construction. The paper proposes a tool to improve business efficiency in the economic crisis.
Description
Keywords
бізнес-процеси, інформаційна технологія (ІТ), ІТ-інфраструктура, технології управління бізнес-процесами, інтеграція додатків підприємства EAI (Enterprise Application Integration), технологія workflow, BPM-системи (Business Process Management), сервіс-орієнтована архітектура SOA (Service Oriented Architecture)
Citation
Корзаченко О. В. Технології управління бізнес-процесами як інструмент підвищення ефективності бізнесу / О. В. Корзаченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 228–239.