Структурні зрушення в інвестиціях в основний капітал економіки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні, виявлено структурні диспропорції щодо обсягів, джерел і структури інвестування, запропоновано шляхи щодо їх подолання.
This research shows situation in the investment field in Ukraine, structural disproportions in the total volume, sources and structure in the investing sphere, suggested ways for their overcoming.
Description
Keywords
інвестиції, структура інвестицій, джерела інвестицій, структурні зрушення, інвестиційний клімат, структурна перебудова економіки, investments, structure of investment, sources of investment, structural displacements, investment climate, structural renewal of economics
Citation
Фукс Є. А. Структурні зрушення в інвестиціях в основний капітал економіки України / Є. А. Фукс// Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 25. – С. 85–94.