Сучасні механізми управління ресурсами дебіторської заборгованості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Дмитренко А. І. Сучасні механізми управління ресурсами дебіторської заборгованості / А. І. Дмитренко // Управління ресурсами підприємства : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 196–205.