Маркетингова стратегія страхової компанії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено основні підходи щодо розробки маркетингової стратегії та маркетингового планування страховика, надано пропозиції щодо побудови ефективної роботи служб маркетингу для забезпечення інтеграції та координації всієї діяльності страхової компанії.
Description
Keywords
страховий маркетинг, маркетингова стратегія, клієнти, комплекс рекламно-інформаційних заходів, маркетингове медіо-планування
Citation
Фурман В. М. Маркетингова стратегія страхової компанії / В. М. Фурман, М. В. Удовиченко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 263–273.