Методологічні проблеми історико-економічної науки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглядаються причини частковості економічних знань та обґрунтовуються передумови їх систематизаціїї на єдиних методологічних засадах. До них належать: реалізація принципів цивілізаційної парадигми суспільствознавства, нові підходи є обґрунтуванні наукового об’єкту та предмету, використання методів дослідження, що забезпечують отримання системних знань. Наведено приклад інтеграції економічної історії та історії економічних вчень в єдину історико-економічну науку.
Description
Keywords
Citation
Степаненко С. В. Методологічні проблеми історико-економічної науки / С. В. Степаненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Спец. вип.: Методологічні проблеми економічної науки. – С. 102–107.