Принципи управління та розвитку персоналу в маркетинговій діяльності підприємства в еру цифрових технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Баша І. М. Принципи управління та розвитку персоналу в маркетинговій діяльності підприємства в еру цифрових технологій [Електронний ресурс] / Баша І. М., Шевченко М. В. // Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 26–29 листоп. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – C. 130–133. – Назва з титул. екрану.