Субстанціальні характеристики дієслів інформаційної діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Abstract
У статті на засадах теорії інтенції розглянуто субстанціальні характеристики дієслів інформаційної діяльності.
In the article on the basis of the theory of intension, the substantive characteristics of the verbs of information activity are considered.
Description
Keywords
інтенція, теорія інтенції, дієслово, інформаційна діяльність, предикат, речення, субстанціальні характеристики, intention, theory of intention, verb, informative activity, predicate, sentence, substance characteristics
Citation
Кумейко Т. А. Субстанціальні характеристики дієслів інформаційної діяльності / Кумейко Т. А. // Наукові записки [Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя]. Серія: Філологічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [відп. ред. Г. В. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Кн. 2. – С. 221–224.