Методологія та практика стратегій місцевого економічного розвитку та підприємств в умовах глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аналізуються практична результативність розробки дієвих стратегій місцевого розвитку та їх вплив на стратегії розвиту підприємств. Розкрито зміст поняття «місцевий економічний розвиток» та доведено зв’язок з глобалізацією економіки та локалізацією інвестицій. Запропоновано порівняння стратегічних підходів в управлінні розвитком соціально економічних систем в «старій» економіці та в «новій», в сучасних умовах глобалізації світових процесів.
The article analyzes the contentpractical impact of the elaboration of effective territorial development strategies, highlights the essence of the local development notion and their influence is on development of enterprises.The article develops a concept of “local economic development” and proves the link with globalization of economy and localization of foreign direct investment. The comparative strategic going is presented near development socially of the economic systems in a «old» economy and in the modern terms of global world processes.
Description
Keywords
місцевий економічний розвиток, стратегія підприємства, стратегія місцевого економічного ровзитку, нова економіка, конкурентні переваги території
Citation
Васильченко Г. В. Методологія та практика стратегій місцевого економічного розвитку та підприємств в умовах глобалізації / Г. В. Васильченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 28: спец. вип. – С. 30–36.