Розробка заходів щодо підвищення результативності діяльності підприємств торговельної галузі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто заходи щодо підвищення прибутковості підприємств торгівельної галузі. На основі емпіричних досліджень наведено механізм збільшення прибутковості на основі використання АВС-XYZ-аналізу.
Description
Keywords
торговельна галузь, підприємство, фінансові результати, прибутковість, асортимент, цінова політика, торговельна надбавка, аналіз
Citation
Слабко Я. Я. Розробка заходів щодо підвищення результативності діяльності підприємств торговельної галузі / Я. Я. Слабко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 80–88.