Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в кризових умовах (на прикладі ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ Україна »)

No Thumbnail Available
Date
2023-08-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
В роботі розглянуто сучасні концепції управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; види да методи управління зовнішньоекономічною діяльністю; підходи до оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Здійснено аналіз управління зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ Україна». Обґрунтовано напрями удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в кризових умовах; розроблено заходи удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ Україна»; проаналізовано реалізацію принципів корпоративної соціальної відповідальності ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ Україна». The work examines modern concepts of management of foreign economic activity of the enterprise; types and methods of managing foreign economic activity; approaches to evaluating the effectiveness of the enterprise's foreign economic activity. An analysis of the management of the foreign economic activity of «SOKAR ENERGY Ukraine» LLC was carried out. The areas of improvement of the system of management of foreign economic activity of the enterprise in crisis conditions are substantiated; measures to improve the foreign economic activity management system of «SOKAR ENERGY Ukraine» LLC were developed; the implementation of the principles of corporate social responsibility of «SOKAR ENERGY Ukraine» LLC was analyzed.
Description
Keywords
зовнішньоекономічна діяльність, кризові умови, корпоративна соціальна відповідальність, система менеджменту, ефективність економічної діяльності, foreign economic activity, crisis conditions, corporate social responsibility, management system, effectiveness economic activity
Citation
Басаргіна Л. П. Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в кризових умовах (на прикладі ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ Україна ») : магістер. диплом. робота : 073, Менеджмент / Басаргіна Леся Петрівна ; наук. керівник Сагайдак М. П. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Навч.-наук. ін-т бізнес-освіти ім. Анатолія Поручника, Каф. міжнар. менеджменту. – Київ, 2023. – 97 с.