Вдосконалення мотивації персоналу ІТ-підприємства

Thumbnail Image
Date
2012-06-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дослідження присвячене питанням розробки і використання методичних підходів до формування системи мотивації персоналу на ІТ- підприємствах.
The article is devoted to the development and use of methodological approaches to the formation of personnel motivation system for IT enterprises.
Исследование посвящено вопросам разработки и использования методических подходов к формированию системы мотивации персонала на ИТ-предприятиях.
Description
Keywords
потреби, мотив, стимули до праці, мотивація, стимулювання, needs, motive, work incentives, motivation, stimulation, потребности, мотив, стимулы к труду, мотивация, стимулирование
Citation
Кокарєв І. В. Вдосконалення мотивації персоналу ІТ-підприємства / І. В. Кокарєв, Т. О. Коваль // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 603-610.