Методика і організація державного фінансового аудиту в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито сутність і порядок здійснення державного фінансового аудиту. Досліджено методику, організацію, проведення та реалізацію і оформлення результатів державного фінансового аудиту. Визначено подальші напрями дослідження державного фінансового аудиту.
The article deals with the substance and procedures of public financial audit. Study methodology, organization and implementation of design and results of public financial audit. Determined further directions of research of public financial audit.
Description
Keywords
державний фінансовий аудит, державний фінансовий контроль, бюджетна установа, бюджетна програма, діяльність, state financial audit, state financial control, budgetary institutions, fiscal program activities
Citation
Литвиненко Е. І. Методика і організація державного фінансового аудиту в Україні / Е. І. Литвиненко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 269–276.