Розробка методики та організаційне забезпечення стратегічного маркетингового управління підприємствами машинобудування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-02-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"
Abstract
У роботі наведено методику стратегічного маркетингового моніторингу підприємства галузі машинобудування, а також представлено авторську систему організаційного забезпечення реалізації маркетингової стратегії машинобудівного підприємства в умовах кризи.
Methods of the strategic marketing monitoring of the machine-building branch enterprise are presented in the article, the author’s system of the organizing provision of the machinebuilding enterprise’ marketing strategy realization in conditions of the crisis are given in the work.
В работе приведена методика стратегического маркетингового мониторинга предприятия в области машиностроения, а также представлена авторская система организационного обеспечения реализации маркетинговой стратегии машиностроительного предприятия в условиях кризиса.
Description
Keywords
маркетингова стратегія, маркетинговий моніторинг, зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства, організаційна структура, бізнес-процес, marketing strategy, marketing monitoring, external and internal ambience of the enterprise, organizing structure, business-process, маркетинговая стратегия, маркетинговый мониторинг, внешняя и внутренняя среда предприятия, организационная структура, бизнес-процесс
Citation
Бєлявцев М. І. Розробка методики та організаційне забезпечення стратегічного маркетингового управління підприємствами машинобудування / М. І. Бєлявцев, Д. М. Лисичний // Вчені записки : зб. наук. пр / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 12. – С. 145–151.