Теоретичні підходи до аналізу проектної діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-09-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито основні риси сучасних проектів, у загальному вигляді проаналізовано значення головних учасників проектної діяльності.
The basic features of the modern projects are considered, the importance of main participants of project activity in general is analyzed in the article.
В статьи раскрыты основные черты современных проектов, в общем виде проанализировано значение главных участников проектной деятельности.
Description
Keywords
проект, мікрооточення, макрооточення, учасники проекту, project, micro environment, macro environment, participants of project, проект, микроокружение, макроокружение, участники проекта
Citation
Холявко Н. І. Теоретичні підходи до аналізу проектної діяльності / Н. І. Холявко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 23. – С. 149–156.