Пільгові іпотечні житлові кредити як спосіб зниження кредитного ризику банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто необхідність і напрями підвищення ефективності використання державних програм пільгового іпотечного житлового кредитування з метою зниження кредитного ризику банку.
Necessity and directions to improve effectiveness of use of Government Preferential Mortgage Housing Lending Programs in order to lower the bank’s credit risk are considered.
Рассматриваются необходимость и направления повышения эффективности использования государственных программ льготного ипотечного жилищного кредитования с целью снижения кредитного риска банка.
Description
Keywords
житлові умови, платоспроможність позичальника, часткова компенсація процентів по кредиту, housing conditions, creditworthiness of the borrower, partial indemnity of interest on credit, жилищные условия, платежеспособность заемщика, частичная компенсация процентов по кредиту
Citation
Іванова А. Б. Пільгові іпотечні житлові кредити як спосіб зниження кредитного ризику банку / А. Б. Іванова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 62–72.