Погляди науковців (ХХ—ХХІ ст.) на проблеми формування робітничих кадрів для матеріально-виробничої сфери

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На основі узагальнення й систематизації еволюції наукових поглядів здійснено теоретико-методологічне дослідження сутнісно-змістовної характеристики соціально-економічного аспекту праці й робочої сили. Розкрито особливості формування робітничих кадрів, трудових ресурсів, людського фактору та підкреслено їх роль у соціально-економічній трансформації історичних моделей і концепцій. Визначено теоретико- методологічні засади розвитку соціально-економічних структур, виходячи з досвіду соціальних змін. Обґрунтовано необхідність глибоких і системних наукових досліджень щодо проблем формування робітничих кадрів для матеріально-виробничої сфери, спрямованих на підвищення ефективності роботи органів державної влади при проведенні політичних, економічних, соціальних та інших реформ.
Description
Keywords
еволюція наукових поглядів, проблеми формування робітничих кадрів, матеріально-виробнича сфера
Citation
Капченко Р. Л. Погляди науковців (ХХ—ХХІ ст.) на проблеми формування робітничих кадрів для матеріально-виробничої сфери / Р. Л. Капченко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 146–154.