Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У межах статті проведено ґрунтовний аналіз об'єктів дослідження, який дозволив з'ясувати головні проблеми сучасних вагоноремонтних заводів. Такими проблемами виявились обмеженість функцій, які реалізуються маркетинговою службою підприємств; відсутність єдиної інформаційної мережі підприємства; обмеженість функцій, які реалізуються службою контролю якості продукції.
Within the article an excellent analysis of the objects of study is provided, which allows to find out the main problems of today's car-repair plants. Such problems are the limited functions that are implemented by marketing service companies; the absence of a single information network; the limited functions that are implemented by the service quality control.
В пределах статьи проведен обстоятельный анализ объектов исследования, который позволил выяснить главные проблемы современных вагоноремонтных заводов. Такими проблемами являются ограниченность функций, которые реализуются маркетинговой службой предприятий; отсутствие единственной информационной сети предприятия; ограниченность функций, которые реализуются службой контроля качества продукции.
Description
Keywords
конкурентоспроможність, оцінка рівня конкурентоспроможності, інтегральний показник конкурентоспроможності, радар конкурентоспроможності, competitiveness, estimation of level of competitiveness, integral index of competitiveness, radar of competitiveness, конкурентоспособность, оценка уровня конкурентоспособности, интегральный показатель конкурентоспособности, радар конкурентоспособности
Citation
Луцій О. Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудування / Олександр Луцій, Світлана Весперіс // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 5. – С. 32–38.