№ 5 (63) вересень – жовтень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Особливості мотивації та ринкової поведінки українських споживачів високотехнологічних товарів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Старостіна, Алла; Журило, Вікторія
  У статті узагальнюються результати маркетингових досліджень, про ведених авторами у 2003 і 2009 рр. з ме тою виявлення ринкової поведінки споживачів на українському сегменті світового ринку високо технологічних товарів для розробки ефективної конкурентної стратегії.
 • Item
  Виклики маркетингу В2В в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09) Юрчак, Олександр
  У результаті еволюції та підвищення рівня зрілості кожна галузь починає усвідомлювати свої виклики - довгострокові пріоритетні завдання, від вирішення яких залежить подальший успіх і доля. В Україні, як і у всьому світі, в бізнесі вже давно прийнято розділяти ринки В2В від В2С, і кожна категорія має власну специфіку.
 • Item
  Аналіз кандидатських дисертаційних досліджень в Україні за маркетинговою проблематикою
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09) Чорний, Олександр
  Виконано аналіз тем і анотацій авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, захищених в Україні за період 1998-2009 рр., проблематика яких знаходиться у галузі маркетингу. Наведено статистичні результати стосовно динаміки, розподілу досліджень за спеціальностями, об'єктом і галузевою базою дослідження, що дозволяє виявити групи проблемних і перспективних напрямів досліджень і рівень їх вирішення.
 • Item
  Міжнародний кодекс ESOMAR проведення досліджень з використанням мобільних телефонів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09)
  Усі міжнародні кодекси ESOMAR, у тому числі й останні оновлення, доступні на сайті за адресою: www.esomar.org Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена або скопійована у будь якій формі, або будь якими засобами, або перекладена без попереднього письмового дозволу ESOMAR. Кодекси ESOMAR складені англійською мовою. Остаточний варіант. В Україні членами ESOMAR є 26 професіоналів. Список членів ESOMAR див. на сайті УАМ www.uam.in.ua
 • Item
  Соціальна відповідальність як конкурентна перевага розвитку українського бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09) Шацьких, Катерина
  Розглянуто основні аспекти конкурентоспроможності підприємства, основані на соціально-етичних принципах. Виявлено взаємозв'язок між концепцією соціально-етичного маркетингу та соціальною відповідальністю бізнесу.
 • Item
  Бренд держави: особливості формування національного бренду
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09) Антонюк, Ольга
  У статті розглянуто поняття і сучасні особливості національного брендингу. Вказано параметри формування та оцінки національного бренду. Наведено приклади успішних іноземних кампаній з національного брендингу і надано рекомендації з просування національного бренду України.
 • Item
  Маркетинг в управлінні підприємством: ретроспектива поглядів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09) Клівець, Павло; Нечепуренко, Денис О.
  У 2000 р. було проведено опитування керівників понад 300 підприємств України. Питання анкети стосувались ролі маркетингу в управлінні. Через десять років з тієї самою анкетою було проведено інтерв'ювання молодих управлінців. Зіставлення відповідей виявилось на користь менш досвідченої, однак прогресивної молоді, погляди якої мали більшу маркетингову орієнтацію.
 • Item
  Системно-рефлексивний маркетинг у сучасному підприємництві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09) Длігач, Андрій Олександрович; Dligach, Andriy; Длигач, Андрей Александрович
  У статті розглянуто парадигму стратегічного маркетингу, що враховує глобалізацію ринкового середовища. Розглядаються періоди розвитку і трансформації ролі маркетингу в підприємницькій діяльності. Пропонуються шляхи вирішення проблем сучасного маркетингу через впровадження системно-рефлексивного маркетингу, що передбачає створення механізмів узгодження інтересів суб'єктів ринкових відносин.
 • Item
  Формування каналів збуту в міжнародному туризмі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09) Сахарова, Тетяна
  У статті розглянуто особливості формування збутових каналів у міжнародному туризмі, специфіку встановлення взаємовідносин між суб'єктами туристичного ринку, зокрема, між виробниками туристичних послуг, туристичними операторами, туристичними агентами і споживачами туристичного продукту.
 • Item
  Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09) Луцій, Олександр; Весперіс, Світлана
  У межах статті проведено ґрунтовний аналіз об'єктів дослідження, який дозволив з'ясувати головні проблеми сучасних вагоноремонтних заводів. Такими проблемами виявились обмеженість функцій, які реалізуються маркетинговою службою підприємств; відсутність єдиної інформаційної мережі підприємства; обмеженість функцій, які реалізуються службою контролю якості продукції.
 • Item
  Еволюція маркетингової політики на ринку вина України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09) Доронін, Василь
  Простір без відчуттів і майстерності - це помітний вакуум, наявність абстрактної форми, але без суттєвого наповнення. Через поєднання простору, сили природи та майстерності винороби наповнюють форму виноградного соку змістом та істиною вина. Це означає, що винопродукт, який з давніх часів, ще до становлення маркетингу як науки, позиціонував себе не як виражений формою продукт, а як мистецтво, що має зміст.
 • Item
  Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09) Горняк, Ольга; Чунбу, Ду
  Світова фінансово-економічна криза, яка розпочалася в США 2007 року з краху на ринку субстандартних іпотечних кредитів, негативно позначались у 2008-2010 рр. на економіках практично всіх країн світу, що суттєво вплинуло на стан міжнародного бізнесу.
 • Item
  Онлайн-опитування. Побудова панелі, рекрутинг, використання (з досвіду компанії Action Data Group)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09)
  Тема онлайн досліджень, а точніше, використання онлайн панелей для проведення інтернет опитувань, сьогодні вже не нова. Компанії активніше замовляють проведення онлайн опитування у власників панелей, кількість яких поступово зростає, хоча якісних онлайн провайдерів в Україні можна перерахувати по пальцях.
 • Item
  Україна - мета для розширення польських компаній
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09) Жбіковска, Агнешка
  Причинами корпоративної інтернаціоналізації є фактори, які визначають необхідність і можливість розширення діяльності за кордонами держави. Розвиток сучасної економіки включає залучення компанії до ділової операції на міжнародному ринку, і підставами для вступу стають пошук нових клієнтів, зниження цін, а також лібералізація міжнародної торгівлі.
 • Item
  XI міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні"
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09)
  22-23 жовтня 2010 р. відбулась XI Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні", організаторами якої виступила Українська Асоціація Маркетингу та ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.