Актуальні проблеми ефективності маркетинг-менеджмент

No Thumbnail Available
Date
2023-10-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Description
Keywords
Citation
Шафалюк О. Актуальні проблеми ефективності маркетинг-менеджменту [Електронний ресурс] / Олександр Шафалюк, Анна Тащенко // Маркетинг в Україні : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Київ, 20 жовт. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.] ; [редкол.: Федорченко А. В. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 110–112. – Назва з титул. екрану.