Оцінювання інтелектуального потенціалу телекомунікаційних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Бойко, Тетяна Леонтіївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено необхідність оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства. У рамках проблематики описано методику розрахунку економічної доданої вартості та оцінено на основі показника інтелектуальний потенціал телекомунікаційних підприємств України.
The necessity of intellectual potential evaluation is analyzed. In this context the technique of EVA (economic value added) calculation is shown. Based on EVA intellectual potential of Ukrainian telecommunication companies is evaluated.
Description
Keywords
інтелектуальний потенціал, оцінювання, економічна додана вартість EVA, intellectual potential, evaluation, economic value added EVA
Citation
Бойко Т. Л. Оцінювання інтелектуального потенціалу телекомунікаційних підприємств / Л. Т. Бойко // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 182-185.